ติดต่อโรงพยาบาล  

ข่าวกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]

นิเทศ ติดตาม ควบคุมกำกับงานสาธารณสุข (รอบแรก) ปี 67

Declaration of Intent  ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

โรงพยาบาลจอมทอง ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของคณะสงฆ์อำเภอจอมทอง และมูลนิธิสงฆ์อาพาธและผู้ป่วย รพ.จอมทอง ที่จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนให้แก่ รพ.จอมทอง ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บัดนี้รพ.จอมทองได้นำทุนทรัพย์ ดังกล่าวไปจัดซื้อและเตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน...กลุ่มการพยาบาล  [ดูทั้งหมด]

วันที่ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน จตุปัจจัยภัตตาหาร...

” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”

โรงพยาบาลจอมทอง โดยคณะกรรมการ PCT อายุรกรรม ได้จัด ” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”ภายใต้โครงการ...

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรทางการพยาบาล

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรทางการพยาบาล...

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ 

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลจอมทอง นำโดย นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง...

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และคณะ ให้คำแนะนำและติดตามการเปิดหน่วยไตเทียม

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และคณะ ให้คำแนะนำและติดตามการเปิดหน่วยไตเทียม รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล...

ปฐมนิเทศ พยาบาล ปี2563

  นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงินผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง ได้ให้โอวาทแก่แพทย์พยาบาลที่จบใหม่และได้รับคัดเลือก...การจัดซื้อจัดจ้าง[ดูทั้งหมด]

ประกาศรับสมัครงาน[ดูทั้งหมด]

กลุ่มงานบริหารทั่วไป[ดูทั้งหมด]

แผนที่โรงพยาบาลจอมทอง  

Link ที่เกี่ยวข้อง