ติดต่อโรงพยาบาล  

ข่าวกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]

โรงพยาบาลจอมทอง ให้บริการออกหนังสือรับรอง การฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ COVID-19 Vaccine Passport

  1. ปิดคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยงและหลังใช้งาน หรือตั้งค่าปิดหน้าจออัตโนมัติ 2. ปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 3. ปลดหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังใช้งาน 4. ปรับแอร์ไว้ที่ 25°-26°C เพื่อประหยัดพลังงาน 5. เปลี่ยนมาใช้บันได ขึ้น-ลง 1 ถึง 2 ชั้น แทนการใช้ลิฟท์ 6. เปลี่ยนมาใช้กระดาษรีไซเคิล...

ประกาศจากโรงพยาบาลจอมทอง ท่านที่มีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก และมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง ขอให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง และทีมผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ พยาบาลวิชาชีพจำนวน 12 คน และบุคลากรใหม่ จำนวน 8 คน ที่มาปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลจอมทอง ณ.ห้องกุหลาบพันปีกลุ่มการพยาบาล  [ดูทั้งหมด]

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ 

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลจอมทอง นำโดย นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง...

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และคณะ ให้คำแนะนำและติดตามการเปิดหน่วยไตเทียม

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และคณะ ให้คำแนะนำและติดตามการเปิดหน่วยไตเทียม รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล...

ปฐมนิเทศ พยาบาล ปี2563

  นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงินผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง ได้ให้โอวาทแก่แพทย์พยาบาลที่จบใหม่และได้รับคัดเลือก...

ศึกษาดูงาน CAPD

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ศึกษาดูงานการวางระบบงานในคลินิค...

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่...

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ...การจัดซื้อจัดจ้าง[ดูทั้งหมด]

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล [ดูทั้งหมด]

กลุ่มงานบริหารทั่วไป[ดูทั้งหมด]

แผนที่โรงพยาบาลจอมทอง  

Link ที่เกี่ยวข้อง