ติดต่อโรงพยาบาล  

ข่าวกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]

สรุปแนวทางการจัดบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจอมทองกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง            

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลจอมทอง บุคลากร ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าอาคารสิริภูมิ โรงพยาบาลจอมทอง

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน จตุปัจจัยภัตตาหาร และทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ จำนวน 19 รูป พิธีถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ...

กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรค Department of Discase Control ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า ทีม โรงพยาบาลจอมทอง ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า – ผลงาน ดูแล ใส่ใจ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า – ได้เข้าร่วมการประกวด คลิปวิดีโอในหัวข้อ “เราจะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก...กลุ่มการพยาบาล  [ดูทั้งหมด]

วันที่ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน จตุปัจจัยภัตตาหาร...

” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”

โรงพยาบาลจอมทอง โดยคณะกรรมการ PCT อายุรกรรม ได้จัด ” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”ภายใต้โครงการ...

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรทางการพยาบาล

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรทางการพยาบาล...

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ 

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลจอมทอง นำโดย นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง...

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และคณะ ให้คำแนะนำและติดตามการเปิดหน่วยไตเทียม

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และคณะ ให้คำแนะนำและติดตามการเปิดหน่วยไตเทียม รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล...

ปฐมนิเทศ พยาบาล ปี2563

  นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงินผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง ได้ให้โอวาทแก่แพทย์พยาบาลที่จบใหม่และได้รับคัดเลือก...การจัดซื้อจัดจ้าง[ดูทั้งหมด]

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล [ดูทั้งหมด]

กลุ่มงานบริหารทั่วไป[ดูทั้งหมด]

แผนที่โรงพยาบาลจอมทอง  

Link ที่เกี่ยวข้อง