การจัดซื้อจัดจ้าง

15/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องฯ
13/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (จักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ (ข้อสะโพกเทียม,โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ (จักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/10/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ งาน (กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อ จำนวน 6 รายการ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สายสวนหลอดเลือดดำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ น้ำยาล้างเครื่องมือสำหรับเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 92 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Soar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/09/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2023 ประกาศผูุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาห้องปฏิบัติการ จำนวน 46 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (IV catheter , IV set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ข้อเข่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (จักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ถุงมือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (ก็อสและสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
08/09/2023 ประกาศประกวดราคา น้ำยาล้างเครื่องมือสำหรับเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 92 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/09/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สายสวนหลอดเลือดดำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 239 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
06/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและพยาธิวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
06/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
04/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2567
31/08/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
30/08/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
28/08/2023 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/2023 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
24/08/2023 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
23/08/2023 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
23/08/2023 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและพยาธิวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22/08/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒๓๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/08/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ (Syringe) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/08/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (จักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/08/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (น้ำยาล้างเครื่องมือทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/08/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ถุงมือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (ก็อสและสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ข้อเข่าเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (IV set, IV Catheter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/08/2023 เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 18 – 23 สิงหาคม 2566