การจัดซื้อจัดจ้าง

26/09/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ (ก็อสและสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน 70,000 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/09/2022 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยา จำนวน ๒ รายการ
20/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 109,000 กิโลกรัมต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สายสวนหลอดเลือดดำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
14/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (Syringe) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา จำนวน 46 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14/09/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 210 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2022 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน 160 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 80,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓๓ รายการ (วัสดุเย็บแผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน ๗๐,๐๐๐ คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/09/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สายสวนหลอดเลือดดำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/09/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยา Dertergent+Intermediate สำหรับล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน ๙๒ แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
01/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (PACS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒๑๐ รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา IV Catheter จำนวน ๑,๒๗๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ผ้าก๊อซสำลี) จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเย็บแผล) จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๕,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ (Syringe) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน ๑๖๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ข้อสะโพกเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/08/2022 ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23/08/2022 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ข้อเข่าเทียม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/08/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/08/2022 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17/08/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16/08/2022 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 109,000 กิโลกรัมต่อปี ประจำปีงบประมาณ 2566
15/08/2022 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/08/2022 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/08/2022 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,750 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/08/2022 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา จำนวน 46 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
09/08/2022 ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566