การจัดซื้อจัดจ้าง

06/06/2023 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 18,720 รอบต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2566
29/05/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บ้านขุนแปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2023 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ห้องเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิค-19
18/05/2023 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ห้องเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิค-19 เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 18-23 มิถุนายน 2566
21/04/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดดำชนิดถาวร จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/03/2023 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิค-19
21/02/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ สายสวนหลอดเลือดดำชนิดถาวร จำนวน ๑๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/02/2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิค-19 ด้วยวิธี e-bidding
07/02/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อาคารวชิรธาร ชั้น 2 โรงพยาบาลจอมทอง
06/02/2023 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิค-19 ตั้งแต่วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566
20/01/2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อาคารวชิรธาร ชั้น 2 โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 งาน
11/01/2023 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อาคารวชิรธาร ชั้น 2 โรงพยาบาลจอมทอง ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2566
05/01/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง
26/12/2022 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อาคารวชิรธาร ชั้น 2 โรงพยาบาลจอมทอง ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66
07/12/2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 576 ตารางเมตร (สร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง
02/12/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/2022 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565
28/11/2022 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้นน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทองฯ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง
22/11/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/11/2022 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565
17/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2022 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/11/2022 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 576 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2565
07/11/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ
05/10/2022 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ (ก็อสและสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/09/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ (ก็อสและสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน 70,000 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/09/2022 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุลพร้อมน้ำยา จำนวน ๒ รายการ
20/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 109,000 กิโลกรัมต่อปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สายสวนหลอดเลือดดำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Infusion pump และ Syringe pump ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
14/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (Syringe) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยา จำนวน 46 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14/09/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 210 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2022 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ จำนวน 160 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
12/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 80,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓๓ รายการ (วัสดุเย็บแผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)