การจัดซื้อจัดจ้าง

14/06/2024 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng)
11/06/2024 ประกาศขายทอดตลาดเตาเผาขยะติดเชื้อที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ
06/06/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/05/2024 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)
17/05/2024 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/05/2024 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการ
13/05/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/05/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/04/2024 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/04/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/04/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19ฯ สำหรับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง
05/04/2024 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/04/2024 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/03/2024 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/03/2024 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifier AIIR จำนวน 2 งาน สำหรับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง
20/03/2024 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/03/2024 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Midifier AIIR จำนวน 2 งาน สำหรับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2567
11/03/2024 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/01/2024 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2566
15/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องฯ
13/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (จักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ (ข้อสะโพกเทียม,โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ (จักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/10/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ งาน (กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อ จำนวน 6 รายการ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สายสวนหลอดเลือดดำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ น้ำยาล้างเครื่องมือสำหรับเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 92 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Soar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/09/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/2023 ประกาศผูุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาห้องปฏิบัติการ จำนวน 46 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (IV catheter , IV set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ข้อเข่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (จักษุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ถุงมือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (ก็อสและสำลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
08/09/2023 ประกาศประกวดราคา น้ำยาล้างเครื่องมือสำหรับเครื่องล้างเครื่องมือทางการแพทย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน 92 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/09/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สายสวนหลอดเลือดดำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 239 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2023 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
06/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและพยาธิวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
06/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567