สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

22/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ (อาหารทางการแพทย์)
19/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ.pdf จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน
20/03/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ งาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2024 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขต-4324 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
07/03/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ๑ งาน
15/02/2024 เผยแพร่ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ
14/02/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ
13/02/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน 2 รายการ
13/02/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ
08/02/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๔ รายการ
08/02/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ๔ รายการ
08/02/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๔ รายการ
08/02/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๓ รายการ
08/02/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
08/02/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
08/02/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
08/02/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๔ รายการ
08/02/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๑๐ รายการ
01/02/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๖ รายการ
24/01/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ๑๐ รายการ
23/01/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน ๔ รายการ
22/01/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๒๓ รายการ
22/01/2024 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง