สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

26/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
21/09/2022 จ้างเหมาทำราวกันตกสแตนเลส บริเวณหน้าโรงพยาบาลจอมทอง (ด้านทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องทำงานตึกเวชกรรมสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 2 อาคารวชิรธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์สูบตะกอนกลับในระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาย้ายคอนเดนซิ่งยูนิตของเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมารื้อถอนขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เต้านมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมเครื่องดึงคอ-หลัง อัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง