” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”

โรงพยาบาลจอมทอง โดยคณะกรรมการ PCT อายุรกรรม ได้จัด ” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”ภายใต้โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ
เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 21-29 ตุลาคม 2565
ณ บริเวณชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจอมทอง
Print This Page