คุณแม่สุดาทิพย์ ร่วมบริจาคก่อตั้งมูลนิธิ รพ.จอมทอง

กราบขอบพระคุณคุณแม่สุดาทิพย์ที่ได้มาร่วมสมทบทุนก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลจอมทอง ณ โรงพยาบาลจอมทอง โดยการร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงานของนายแพทย์อภิชัยและนายแพทย์เอกวิทย์ และทีมงาน ซึ่งในครั้งนี้มี พญ พิมพ์ชญา(หมอแต๊กของพวกเรา) เป็นสะพานบุญพาแม่มาร่วมบริจาค  ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่และครอบครัวครับ

Print This Page