ชมรมจักรยานจอมทอง มอบเครื่องเป่าลมใบไม้ จำนวน 10 เครื่อง

นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง ได้รับมอบเครื่องเป่าลมใบไม้ จำนวน 10 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการดับไฟป่า จากชมรมจักรยานจอมทอง วันที่ 10 มีนาคม 2563

Print This Page