ข่าวเด่นหน้าแรก

19/12/2022 สรุปแนวทางการจัดบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจอมทองกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
02/12/2022 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลจอมทอง
03/11/2022 วันที่ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ
03/11/2022 – ผลงาน ดูแล ใส่ใจ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า –
03/11/2022 ” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”
03/11/2022 ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรทางการพยาบาล
17/02/2022 โรงพยาบาลจอมทอง ให้บริการออกหนังสือรับรอง การฉีดวัคซีนโควิด 19
18/06/2021 6 วิธี ประหยัดพลังงานในออฟฟิศที่คุณเองก็ทำได้
08/04/2021 ประกาศจากโรงพยาบาลจอมทอง
05/04/2021 วันที่ 1 เมษายน 2564 นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง และทีมผู้บริหาร กล่าวต้อนรับ ที่มาปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลจอมทอง
25/03/2021 ประกาศ วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็น วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ
17/03/2021 การสาธิตการฉีดวัคซีนโควิด 19 ระบบ Web base co-vaccine
20/01/2021 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 มูลนิธิสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยโรงพยาบาลจอมทองมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจอมทอง
15/01/2021 การใส่ถอด PPE ระดับ 3 (โรงพยาบาลจอมทอง)
13/01/2021 โรงพยาบาลจอมทอง ขอขอบพระคุณ คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี ที่บริจาคเงินซื้อผ้าห่ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์
13/01/2021 คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี โดยการประสานงานของแม่หลวงเพ็ญจันทร์ แสนสามก๋อง และคุณจันทร์ดี สังขรักษ์ บริจาค เตียง 3 ไก จำนวน 6 เตียง จาก
13/01/2021 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 โรงพยาบาลจอมทอง กราบขอบพระคุณในเมตตาของคณะศิษยานุศิษย์พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ที่บริจาค ตู้เหล็กใส่อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
13/01/2021 รายงานสถานการณ์ โควิด -19 วันที่ 13 มกราคม 2564
12/01/2021 รายงานสถานการณ์ โควิด -19 วันที่ 12 มกราคม 2564
11/01/2021 ทีมความเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเริ่มใช้โปรแกรมความเสี่ยงระบบ HRMS on cloud 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
09/01/2021 รายงานสถานการณ์ โควิด -19 วันที่ 9 มกราคม 2564
08/01/2021 รายงานสถานการณ์ โควิด -19 วันที่ 8 มกราคม 2564
07/01/2021 รายงานสถานการณ์ โควิด -19 วันที่ 7 มกราคม 2564
07/01/2021 วันที่ 7 มกราคม 2564
07/01/2021 ประกาศจากโรงพยาบาลจอมทอง 2564
29/12/2020 โรงพยาบาลจอมทอง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษา พระสงฆ์ แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรม โดยเเพทย์เฉพาะทาง
23/12/2020 แนวปฏิบัติตามค่านิยม MOPH
04/12/2020 จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560
04/11/2020 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เยี่ยมและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีการศึกษา 2563
23/10/2020 วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563
19/10/2020 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 วันล้างมือโลก
14/10/2020 วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
07/10/2020 วันที่ 7 ตุลาคม 2563บริษัทLOVE PRINCESS HOUSEบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.จอมทอง
31/07/2020 คณะศิษยานุศิษย์พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) มอบตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 3 ประตู
17/07/2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี ผศ.ดร. ณัฐ วรยศ เเละทีมงาน มอบหน้ากาก
08/07/2020 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับมอบของบริจาคเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์และสาธารณสุข
18/06/2020 Give blood and make the world a healthier place ให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่
11/06/2020 ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ วันที่ 5 มิถุนายน 2563
29/05/2020 international department of watphradhat sri chomtong voravihara
21/05/2020 ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
15/05/2020 ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 8และ 13 พฤษภาคม 2563
08/05/2020 ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 30 เมษายน และ 5 พฤษภาคม 2563
30/04/2020 พญ.ภัสสรา อิฐสถิตไพศาล พร้อมครอบครัว เเละ ตระกูลเนาวรัตโนภาส
29/04/2020 ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 27-28 เมษายน 2563
27/04/2020 ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่23-24เมษายน 2563
24/04/2020 คณะสงฆ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง และ คณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
22/04/2020 ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 21-22 เมษายน 2563
21/04/2020 ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 17 เมษายน 2563
17/04/2020 ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 15-16 เมษายน 2563
15/04/2020 ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่14เมษายน 2563