ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

20/12/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถตู้บริการ ทะเบียน นง-4294 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/12/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ยี่ห้อ Philips รุ่น Efficia CM10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถปิกอัพบริการ ทะเบียน จก-4547 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมรถปิกอัพบริการ ทะเบียน งต 1660 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกรวยไตและท่อไต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกรวยไตและท่อไต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2022 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Bennett รุ่น 840 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Drager รุ่น Savina300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ
07/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
07/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/10/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน 230 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2022 ประกาศผู้ชนะ เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ปี พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2022 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาตรวจการได้ยิน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2022 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566