ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

27/05/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
27/05/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน
24/05/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
23/05/2024 เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2024 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๑ รายการ
18/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน
18/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๔๓ รายการ จำนวน ๑ งาน
18/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๔๓ รายการ จำนวน ๑ งาน
18/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน.
15/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน.
15/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน
13/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน
12/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน
09/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน
09/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๑ รายการ
03/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ
03/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๑ รายการ
01/01/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๑ รายการ
27/12/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ื้ื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน
26/12/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน
25/12/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
22/12/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
22/12/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน
18/12/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ รายการ
13/12/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน
13/12/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน
13/12/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๘ รายการ จำนวน ๑ งาน
20/10/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2023 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน
18/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปี 2567
11/09/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัย รพ.สตบ้านขุนแปะ จำนวน 1 งาน