ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

27/06/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
27/06/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ไตรมาส 3
27/06/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566
02/06/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
03/05/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
15/03/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/03/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
15/03/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2
03/03/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
03/02/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
19/12/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19/12/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565
19/12/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1
06/12/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565
04/11/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565
07/10/2022 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2566
14/09/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
14/09/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4
14/09/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4
02/09/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
05/08/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
23/06/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ไตรมาส 3
23/06/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2565)
23/06/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565
02/06/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565
03/05/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
24/03/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ไตรมาส 2
24/03/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2565)
24/03/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
04/03/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
04/02/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565
27/12/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27/12/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1
27/12/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564
03/12/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564
04/11/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
01/09/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 (เดือน กค.-สค. 64)
01/09/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปี พ.ศ. 2564
01/09/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
03/08/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน กรกฎาคม 2564
11/06/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมา 3 (เดือน เมย.-มิย.64)
11/06/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
10/06/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
02/06/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
07/05/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
10/03/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
05/03/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2
04/03/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมีนาคม)
03/03/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
04/02/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564