ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

22/03/2024 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ไตรมาส 2
22/03/2024 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 งบดำเนินการ
22/03/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2567
05/03/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
02/02/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2567
25/12/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินการไตรมาส 1
25/12/2023 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1
25/12/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน ธันวาคม 2566
04/12/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน พฤศจิกายน 2566
03/11/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน ตุลาคม 2566
27/06/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
27/06/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ไตรมาส 3
27/06/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566
02/06/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
03/05/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
15/03/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15/03/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
15/03/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2
03/03/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
03/02/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
19/12/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19/12/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565
19/12/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1
06/12/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565
04/11/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565
07/10/2022 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2566
14/09/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
14/09/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4
14/09/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4
02/09/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
05/08/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
23/06/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ไตรมาส 3
23/06/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2565)
23/06/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565
02/06/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565
03/05/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
24/03/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ไตรมาส 2
24/03/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2565)
24/03/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
04/03/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
04/02/2022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565
27/12/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27/12/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1
27/12/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564
03/12/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564
04/11/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
01/09/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 (เดือน กค.-สค. 64)
01/09/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปี พ.ศ. 2564
01/09/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
03/08/2021 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน กรกฎาคม 2564