วันที่ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565
โรงพยาบาลจอมทอง ได้จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน จตุปัจจัยภัตตาหาร และทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ จำนวน 19 รูป พิธีถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2565 พิธี มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่น จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต และบริการตรวจสุขภาพช่องปาก บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยมีท่านนายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง เป็นประธานในพิธี
Print This Page