รายงานการเงิน

13/02/2024 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567
13/01/2024 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567
13/12/2023 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ปีงบประมาณ 2567
14/11/2023 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567
04/11/2023 งบทดลองประจำปี2566 ปีงบประมาณ 2566
13/10/2023 รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเดือนกันยายน2566
13/10/2023 งบทดลองเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
16/09/2023 งบทดลองเดือนสิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
11/08/2023 งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ2566
13/07/2023 งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566
14/06/2023 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566
12/05/2023 งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
12/04/2023 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2566 ปีงบประมาณ2566
15/03/2023 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
16/02/2023 งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566
13/01/2023 งบทดลองเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
16/12/2022 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566
12/11/2022 งบทดลองเดือนตุลาคม2565 ปีงบประมาณ 2566
18/10/2022 งบเดือนกันยายน2565
12/10/2022 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองกันยายน2565
12/09/2022 งบการเงินเดือนสิงหาคม2565
16/08/2022 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565
12/07/2022 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565 NewGFMIS
16/06/2022 งบการเดือนประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2565 NewGFMIS
19/05/2022 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม2565 NewGFMIS
10/04/2022 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565
15/03/2022 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2565
14/02/2022 งบการเงินเดือนมกราคม2565
12/01/2022 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564
17/12/2021 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
12/11/2021 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564
15/10/2021 รายละเอียดประกอบงบทดลองที่สำคัญเดือนกันยายน2564
15/10/2021 งบการเงินเดือนกันยายน 2564
13/09/2021 งบทดลองเดือนสิงหาคม2564
13/08/2021 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
14/07/2021 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2564
16/06/2021 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2564
14/05/2021 งบทดลองเดือนเมษายน2564
09/04/2021 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2564
15/03/2021 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2564
16/02/2021 งบทดลองเดือนมกราคม2564
15/01/2021 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
15/12/2020 รายงานการเงินเดือนพฤศจิกายน2563
12/12/2020 รายงานการเงินประจำปี2563
14/11/2020 รายงานการเงินเดือนตุลาคม 2563
26/10/2020 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
18/09/2020 งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
19/08/2020 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563
17/07/2020 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
16/06/2020 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563