ข่าวกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]

แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ Corona Virus 2019 ด้วยตนเอง

ขอเชิญประชาชนทดสอบว่าตนเองมีโอกาสเป็น COVID19 หรือไม่ ลองทำแบบทดสอบด้านล่างนี้ ...

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพระดับอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอจอมทอง...

ชมรมจักรยานจอมทอง มอบเครื่องเป่าลมใบไม้ จำนวน 10 เครื่อง

นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง ได้รับมอบเครื่องเป่าลมใบไม้...

COVID-19

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแพทย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเครือข่ายสายใต้ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อและเมตาโบลิซึม วันที่...

Big Cleaning Week

Big Cleaning Week โรงพยาบาลจอมทอง ร่วมรณรงค์ จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส วันที่ 11 กุมภาพันธ์...กลุ่มการพยาบาล  [ดูทั้งหมด]

ศึกษาดูงาน CAPD

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ศึกษาดูงานการวางระบบงานในคลินิค...

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่...

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ...

ปฐมนิเทศ แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคน วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศ แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคน ปี 2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดน...

โครงการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โครงการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562ประกาศรับสมัครงาน [ดูทั้งหมด]

การจัดซื้อจัดจ้าง[ดูทั้งหมด]

ข่าวประชาสัมพันธ์[ดูทั้งหมด]

คลินิคแนะนำ  

               
               

Link ที่เกี่ยวข้อง