ติดต่อโรงพยาบาล  

ข่าวกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 มูลนิธิสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยโรงพยาบาลจอมทองมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจอมทอง มูลค่า 546,400 บาท โดยมี นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองเป็นผู้รับมอบ

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 โรงพยาบาลจอมทอง ขอขอบพระคุณ คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี ที่บริจาคเงินซื้อผ้าห่ออุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องผ้าที่ใช้ในห้องผ่าตัด ประสานการเย็บโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านหลวง และบริจาคเงินซื้อรถเข็นอุปกรณ์ emergency overbed มอบไว้ใช้ในหอผู้ป่วยพิเศษ vip

วันที่ 13 มค.64 นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการ รพ.จอมทอง และ คุณ นพวรรณ อูปคำ หัวหน้าพยาบาล รพ.จอมทอง รับบริจาค เตียง 3 ไก จำนวน 6 เตียง จาก คุณสิริมา ศรีสมบูรณ์ และคุณพีระพร เพิ่มวารี โดยการประสานงานของแม่หลวงเพ็ญจันทร์ แสนสามก๋อง และคุณจันทร์ดี สังขรักษ์ โรงพยาบาลจอมทองกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้กลุ่มการพยาบาล  [ดูทั้งหมด]

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ 

  วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลจอมทอง นำโดย นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง...

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และคณะ ให้คำแนะนำและติดตามการเปิดหน่วยไตเทียม

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า และคณะ ให้คำแนะนำและติดตามการเปิดหน่วยไตเทียม รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล...

ปฐมนิเทศ พยาบาล ปี2563

  นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงินผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง ได้ให้โอวาทแก่แพทย์พยาบาลที่จบใหม่และได้รับคัดเลือก...

ศึกษาดูงาน CAPD

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ศึกษาดูงานการวางระบบงานในคลินิค...

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่...

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ...การจัดซื้อจัดจ้าง[ดูทั้งหมด]

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล [ดูทั้งหมด]

กลุ่มงานบริหารทั่วไป[ดูทั้งหมด]

แผนที่โรงพยาบาลจอมทอง  

Link ที่เกี่ยวข้อง