ข่าวกิจกรรม  [ดูทั้งหมด]

ประชุมประจำเดือน ปี63

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ รพ จอมทอง ครั้งที่1/2563 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม วันที่...

การนิเทศ รอบที่ 1 ประจำปี 2563

การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 21 มกราคม...

คณะนิเทศงานโภชนการ

คณะนิเทศงานตรวจเยี่ยมการพัฒนางานโภชนการในโรงพยาบาล วันที่ 21 มกราคม 2563 ...

ประชุมคณะกรรม (พชอ.)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่...

หมอประจำบ้าน

การอบรมหลักสูตร อสม. หมอประจำบ้าน อำเภอจอมทอง วันที่ 13-15 มกราคม 2563

วิ่งไล่ยุง

10 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่รพ.จอมทอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจอมทอง อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...กลุ่มการพยาบาล  [ดูทั้งหมด]

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่...

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานห้องผ่าตัดและICU วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ...

ปฐมนิเทศ แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคน วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศ แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคน ปี 2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดน...

โครงการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โครงการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562ประกาศรับสมัครงาน [ดูทั้งหมด]

การจัดซื้อจัดจ้าง[ดูทั้งหมด]

ข่าวประชาสัมพันธ์[ดูทั้งหมด]

คลินิคแนะนำ  

               
               

Link ที่เกี่ยวข้อง