การจัดซื้อจัดจ้าง

03/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22/03/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11/03/2019 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์)
20/02/2019 เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 6 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 1 รายการ น้ำยา Detergent+Intermediate สำหรับล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน 100 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด (onsite) ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อระบบไมโครเวฟ จำนวน 55,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริกาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,440 รอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/11/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 6 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/11/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ น้ำยาDertergent+Intermediate สำหรับล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน 100 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
02/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุจำนวน 4 ชั้น (ยกเว้นชั้น 3 ) จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมรายการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/10/2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ (Infusion PumpและSyringe) Pumpจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/10/2018 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด (Onsite) ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อระบบไมโครเวฟ จำนวน 55,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (งานไตเทียม) จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ก๊อส,สำลี,Syringe) จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุเย็บแผล)จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (น้ำยาล้างเครื่องมือ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(เลนแก้วตาเทียมฯและเกลือโซเดียมของกรดไฮยาลูไรนิค) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21/10/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/10/2018 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด (Onsite) ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อระบบไมโครเวฟ จำนวน 55,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/10/2018 ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมรายการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ 10 เดือนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 4 รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ (สารยึดกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2018 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ จำนวน 4 ชั้น (ยกเว้นชั้น 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2018 ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ข้อสะโพกเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ เช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/10/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (งานไตเทียม) จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/10/2018 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/10/2018 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 11,440 รอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/10/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (น้ำยาล้างเครื่องมือ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/10/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์ตา,เกลือโซเดียมฯ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 63,500 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/10/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาจำนวน 28 รายการ (วัสดุเย็บแผล) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
08/10/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาจำนวน 3 กลุ่ม (ก๊อส,สำลี,Disposable Syringe) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/09/2018 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/09/2018 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2561
24/09/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคล่ื่นวิทยุความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/09/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2018 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ตั้งแต่วันที่ 21-26 กันยายน 2561
21/09/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สารยึดกระดูกฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ข้อสะโพกเทียม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21/09/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ (แผ่นโลหะดามกระดูก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์