การจัดซื้อจัดจ้าง

23/03/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/02/2020 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
29/01/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิจอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/01/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
14/01/2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/01/2020 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/01/2020 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๖(e-bidding)
19/12/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้งส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 20 ชุด
16/12/2019 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2562
13/12/2019 ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ข้อสะโพกเทียม) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12/11/2019 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ปี งปม.2563
11/11/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07/11/2019 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
07/11/2019 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(โลหะดามกระดูก) จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
05/11/2019 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01/11/2019 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาจำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01/11/2019 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01/11/2019 รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
30/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเย็บแผล จำนวน 29 รายการ
30/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ออกซิเจนเหลว 64,000 ลูกบาศก์เมตร
30/10/2019 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. – 4 พ.ย. 62
29/10/2019 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม (ก๊อสและสำลี)
29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 3 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม)
22/10/2019 ประกาศประกวดจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21/10/2019 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนถึงเดือนกันยายน 2563
17/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเย็บแผล 29 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาล้างเครื่องมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24/09/2019 ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ประจำปีงปม. 2563
18/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัตเหตุ ประจำปีงปม. 2563
17/09/2019 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม. 2563
16/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงปม. 2563
04/09/2019 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
02/09/2019 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอบุัติเหตุ ประจำปีงปม. 2563
27/08/2019 ประกาศประกวดราคาเช่า Infusion pump และ Syring pump ประจำปีงปม. 2563
27/08/2019 ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม. 2563
27/08/2019 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงปม. 2563
27/08/2019 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 27-30 ส.ค. 62