การจัดซื้อจัดจ้าง

17/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเย็บแผล 29 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาล้างเครื่องมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24/09/2019 ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ประจำปีงปม. 2563
18/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัตเหตุ ประจำปีงปม. 2563
17/09/2019 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม. 2563
16/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงปม. 2563
04/09/2019 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
02/09/2019 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอบุัติเหตุ ประจำปีงปม. 2563
27/08/2019 ประกาศประกวดราคาเช่า Infusion pump และ Syring pump ประจำปีงปม. 2563
27/08/2019 ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงปม. 2563
27/08/2019 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงปม. 2563
27/08/2019 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 27-30 ส.ค. 62
03/05/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22/03/2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11/03/2019 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์)
20/02/2019 เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 6 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 1 รายการ น้ำยา Detergent+Intermediate สำหรับล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน 100 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด (onsite) ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อระบบไมโครเวฟ จำนวน 55,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริกาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,440 รอบต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/11/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 6 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 16 สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/11/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ น้ำยาDertergent+Intermediate สำหรับล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน 100 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
02/11/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุจำนวน 4 ชั้น (ยกเว้นชั้น 3 ) จำนวน 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมรายการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/10/2018 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ (Infusion PumpและSyringe) Pumpจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/10/2018 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด (Onsite) ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อระบบไมโครเวฟ จำนวน 55,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (งานไตเทียม) จำนวน 4 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ก๊อส,สำลี,Syringe) จำนวน 3 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุเย็บแผล)จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (น้ำยาล้างเครื่องมือ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(เลนแก้วตาเทียมฯและเกลือโซเดียมของกรดไฮยาลูไรนิค) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21/10/2018 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/10/2018 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด (Onsite) ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อระบบไมโครเวฟ จำนวน 55,700 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/10/2018 ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมรายการจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ 10 เดือนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 4 รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ (สารยึดกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2018 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ จำนวน 4 ชั้น (ยกเว้นชั้น 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)