การจัดซื้อจัดจ้าง

29/03/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/03/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/03/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (งบเงินกู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/03/2022 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/03/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/02/2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ร.ก. งบเงินกู้ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
15/02/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
14/02/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 350 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10/02/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/02/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้องฯ
31/01/2022 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 350 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27/01/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/01/2022 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/01/2022 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21/01/2022 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2022 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 350 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19/01/2022 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/01/2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อณูชีวโมเลกุลเพื่อหาเชื้อ SARS-COV-2 ด้วยวิธี Real time PCR (Polymerase chain Reaction) จำนวน 1 รายการ
29/12/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ฯ
23/12/2021 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อณูชีวโมเลกุลเพื่อหาเชื้อ SARs+COV-2 ด้วยวิธี Real Time PCR (Polymerase Chain Reaction) จำนวน 1 รายการ
17/12/2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง
17/12/2021 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์อณูชีวโมเลกุลเพื่อหาเชื้อ SARs-COV-2 ด้วยวิธี Real Time PCR (Polymerase Chain Reaction) จำนวน 1 รายการ
14/12/2021 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง
13/12/2021 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องฯ ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2564
09/12/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/12/2021 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องฯ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
26/11/2021 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 64 – 3 ธ.ค. 64
19/11/2021 ประกาศประกวดราคาจ้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง
18/11/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/11/2021 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างถมดินพร้อมบดอัดแน่นบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง จำนวน 1 หลัง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2564
25/10/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14/10/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/10/2021 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30/09/2021 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดดำ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ก๊อสและสำลี จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ข้อสะโพกเทียม) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏชีวนะ จำนวน 170 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (โลหะดามกระดูก) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมและสารละลายโซเดียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคจำนวน ๙ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/09/2021 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 งาน วัสดุเย็บแผล จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 77,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2021 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวยอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
02/09/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565