ข้อมูลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

09/08/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
31/07/2019 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาส 4)
04/07/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
02/07/2019 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ไตรมาส 3
10/06/2019 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562
07/06/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
10/05/2019 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
09/04/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
01/04/2019 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2562
06/03/2019 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
04/03/2019 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2562
08/02/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
11/01/2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
03/01/2019 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2562
17/12/2018 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณ) ปีงบประมาณ 2562
07/12/2018 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561
09/11/2018 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561
12/10/2018 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561
12/09/2018 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561
10/08/2018 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561
09/07/2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2561
05/06/2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พค. 61
08/05/2018 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมย.61
10/04/2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีค. 61
08/03/2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กพ. 61
09/02/2018 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มค. 61
09/01/2018 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธค. 60
13/12/2017 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560
09/11/2017 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560
10/10/2017 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2560
04/09/2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม 2560
11/08/2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม 2560
11/07/2017 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560
13/06/2017 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค. 60
09/05/2017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย. 60
11/04/2017 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีค. 60
07/03/2017 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กพ. 60
28/02/2017 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
22/02/2017 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1 เดือน มค. 60
05/01/2017 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค. 59
09/12/2016 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.59
04/11/2016 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค. 59