ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

25/09/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อประจำเดือนตุลาคม 2562
19/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เดือน ต.ค. – พ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Gelitaspon Standard 8x5x1cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อVisiol (Sodium Hyaluronate 2.0%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSteam Indicator Tape 1/2 ขนาด 12mmx50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถจักรยานยนต์
09/09/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2019 ประกาศผู้ชนัเสนอราคา ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ เอนไซน์เมติค Aniosyme Synergy 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDisposable Electrode Micropore Adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวกรอง Low Flox ชนิด Synthetic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCertofix Trio V720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเลนส์ส่องสำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก
29/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถ้วยดูดสูญญากาศ
28/08/2019 ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง