ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2019 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสร้างความชื้น จำนวน 1 งาน
13/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช็คระยะรถยนต์
11/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อUmomium 38 sterily 5000 cc.น้ำยาล้าง Detergent+intermediate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก๊อสพับ 3*4 8ช้้น 10 ชิ้น ปลอดเชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2019 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 หมวด
05/11/2019 ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 6 หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ 5 เอ็นไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSteam Indicator tape 1/2 ขนาด 12mm*50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อMDT plus 4 cold sterilant 500ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นเคมี (Indicator) 6 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างสำนักงานยานพาหนะ คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSpft-draom f;at somge; 4*10mm 80cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปิดจมูก 3 ชั้น แบบคล้องหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อIV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง