ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

18/04/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
04/04/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
04/04/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
04/04/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั้มน้ำแบบแช่ระบบปิดเปิดอัตโนมัติ ด้วยเงินบริจาค
19/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSet for pump โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดล้างทำความสะอาดภายในข้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHem-o-lok ML clips (Green) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBarrierbaby elecst filterx25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อReliant Disp pencil W Holester โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSkin Stapler,Disposable-35WB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อIV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อT-way โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPose Aid 0.5 Clean rub 450ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง