ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

19/03/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากในน้ำเกลือ ฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณและประมวลผลภาพระดับ Full HD จำนวน 1 เครื่อง
18/01/2021 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2020 ประกาศผู้ชนะงานจ้างบำรุงรักษารถยนต์ ขย 6227 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มแผง 0.25*50mm สำหรับฝังเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือศัลยกรรม Sterile latex surgical glove no.6.5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBio RCI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDisposable needle 18*1.1/2″ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดล้างทำความสะอาดภายในข้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อstretch VL Ureteral stent set 6F/22-30cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อMask N95 รุ่น8210 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อskin stapler,disposable -35wb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อUmonium 38 sterily 5000cc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ9680 professional blade โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อpose aid 0.5 clean rub 450ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดดันโลหิตชนิดสอดแขน โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาค
06/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBio RCI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวอร์คเกอร์อลูมิเนียม MA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ1243A Steri gage comply steam integrator 500EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อMicrorub blue 300 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ เอนไซน์เมติค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปิดจมูก 3 ชั้นแบบคล้องหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSolution set for pump 20drop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ งต 1660 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ กอ 7495ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาค
13/11/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายที่จอดรถของโรงพยาบาลจอมทอง ด้วยเงินบริจาค
11/11/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Enraf-Nonius จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2020 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง