ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

19/08/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/08/2019 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด รายการ คีมคีบ Jewelers Forcepes No.3
13/08/2019 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนวน 1 ชิ้น
06/08/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
05/08/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อInnofilm 25x72mm 100s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อMicrorub blue 300 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อIV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อRedon Bottle 400cc. LL adapter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการ
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฯ
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อSteam Indicator Tape 1/2 ขนาด 12mmx50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
08/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อEndo tube W/Cuff 7.0mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฯ
02/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
02/07/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลงเย็นเก็บศพ
26/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ1623W Special Ported Cath โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อRedon Bottle 400cc.LL adapter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำชนิดชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ6650 IOBAN EZ 10/Box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPE HA Luron F1.8 Viscoelasic (Sodium Hyaluronic 1.8%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง