ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

16/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องตรวจ OPD และห้องพิเศษ จำนวน 4 ห้อง
14/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อ CASSETTE E-CA 25/box OPTI CCA จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายเครื่องช่วยหายใจ AVEA Neonate แบบซิลิโคน จำนวน 1 ชุด
23/06/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2020 ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงลาดจอดรถจักรยานยนต์ (ลากตากผ้าเก่า) เป็นคลังเก็บพัสดุ
18/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปั่นเลือดปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาคของ รพ.จอมทอง
17/06/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2020 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด
16/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ
05/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2020 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ
29/05/2020 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
26/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาค่าแรงย้ายโรงจอดรถและปรับปรุงใหม่ จำนวน 2 หลัง โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาคของ รพ.จอมทอง
26/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Accutrend plus Lactate 25 test จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้ลงทะเบียนส่งตรวจผู้ป่วย (Kiosk) ด้วยเงินบริจาค
19/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุสำหรับติดตั้งระบบ Smart Queue ด้วยเงินบริจาค
19/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบ Smart Queue ด้วยเงินบริจาค
19/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PATHFAST cTnI 60 test จำนวน 4 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (เงินบริจาค)
10/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง