ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

11/02/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2019 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพาร์ติชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกฯ ด้วยเงินบริจาค รพ.จอมทอง
04/02/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ดีสโพส (SP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8รายการ
28/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHammer 1000G. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเจ้าหน้าที่ โดยเบิกจ่ายจากเงินบริจาคของ รพ.จอมทอง
24/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อGelitaspon standard 8*5*1cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อMicrorub blue 300ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSteril gel 5g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDisposable Electrode Micropore Adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBasic Vacuum Phaco (PC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อStretch VL Ureteral stent set 6F/22-30cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อMultiple Band Ligator Cartridge with 6 bands โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อHem-o-lok ML Clips (Green) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSkin staple,disposable-35WB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBard mesh flat 25×35.5cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
15/01/2019 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ