แผนการจัดซื้อ

03/01/2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2563
22/10/2019 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสลายนิ่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15/10/2019 แผนปฎิบัติการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15/10/2019 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
05/08/2019 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30/10/2018 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
13/09/2018 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้ดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562
28/08/2018 เผยแพร่แผนการจัดซื้อ งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/04/2018 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (ส่งสตง.)
05/02/2018 ประกาศแผนและเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงปม. 2561
30/10/2017 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05/10/2017 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18/09/2017 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31/07/2017 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
22/02/2017 แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมปี 2560
04/10/2016 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
03/10/2016 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
07/03/2016 แผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559