ข่าวเด่นหน้าแรก

01/04/2019 โรงพยาบาลจอมทอง เข้ารับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
07/06/2018 นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองให้การต้อนรับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
07/06/2018 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจอมทอง ครั้งที่ 2/2561
07/06/2018 โครงการอบรม ซ้อมแผนแผ่นดินไหวและการเกิดอัคคีภัย
07/04/2018 คุณแม่สุดาทิพย์ ร่วมบริจาคก่อตั้งมูลนิธิ รพ.จอมทอง
12/01/2018 คลินิกและห้องตรวจที่เปิดให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก ในวัน เวลาราชการ 8.00-16.00 น.
16/06/2017 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค โรงพยาบาลจอมทอง ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก หรือ World Blood Donor Day
09/02/2017 เจ้าหน้าที่เตรียมตัวเข้าร่วมประชุม Work Shop การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของสรพ.
27/01/2017 โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ด้านกฏหมายและวินัยทางจราจร และการรณรงค์ สวมหมวกกันน๊อค”
23/01/2017 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพี่เยี่ยมน้องสัญจร สาขาโรคหลอดเลือดสมอง จ.เชียงใหม่
21/01/2017 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(ครบ100วัน)ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
21/01/2017 ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18/01/2017 คณะแพทย์สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ศึกษาดูงานสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่เขตบริการของโรงพยาบาลจอมทอง
16/01/2017 สรพ. เยี่ยมสำรวจ เพื่อติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจอมทอง
12/01/2017 การประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560
07/01/2017 การลงเยี่ยมสำรวจภายในจากศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลจอมทอง
06/01/2017 ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจอมทองเข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560
03/12/2016 ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15/11/2016 งานประชุมสามัญประจำเดือนเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลจอมทอง
07/11/2016 กิจกรรม 5ส โรงพยาบาลจอมทอง
07/11/2016 งานมหกรรมคุณภาพคู่คุณธรรม
25/10/2016 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
28/09/2016 พิธีเปิดตึกศูนย์จ่ายกลาง
30/04/2016 พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ รพ.จอมทอง
08/06/2015 ซ้อมแผนอัคคีภัยแผ่นดินไหว 58
05/05/2015 พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ รพ.จอมทอง
18/02/2015 ประชุมสามัญประจำเดือนมีนาคม