ข่าวเด่นหน้าแรก

20/08/2019 ตัวแทน โรงพยาบาลจอมทอง ได้รับมอบฝาชักโครก จำนวน 10 ชุด
16/08/2019 คุณวีระ สุคันธรัต คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ และเพื่อนๆร่วมบริจาค เครื่องตรวจตาส่วนหน้า Slit lamp
15/08/2019 การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
14/07/2019 ชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม วันที่ 14 กรกฎาคม 2562
27/06/2019 โรงพยาบาลจอมทอง ยินดีต้องรับแพทย์ใช้ทุน ปี2562
26/06/2019 จอมทอง กินเห็ดตายรายที่ 2!! รพ.จอมทอง เชียงใหม่ เตือนระวังกินเห็ดพิษถึงเสียชีวิต
25/06/2019 โรงพยาบาลจอมทอง ยินดีต้อนรับ สมาคมศูนย์จ่ายกลางปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (CSSA) นำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจาดเชื้อ” ดูงาน CSSD โรงพยาบาลจอมทอง 19 มิ.ย. 2562
25/06/2019 มูลนิธินิโรธาราม บริจาครถเข็นจำนวน 20 คัน วันที่ 13 มิถุนายน 2562
25/06/2019 ตัวแทนรพ.จอมทองเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย 2562
25/06/2019 ร่วมโครงการ”จิตอาสา สร้างบ้านให้น้อง” ประธานโครงการ นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง
25/06/2019 โครงการประชุมวิชาการ Smart health Smart hospital วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
25/06/2019 โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
20/06/2019 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่2
01/04/2019 โรงพยาบาลจอมทอง เข้ารับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
07/06/2018 นายแพทย์สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองให้การต้อนรับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
07/06/2018 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจอมทอง ครั้งที่ 2/2561
07/06/2018 โครงการอบรม ซ้อมแผนแผ่นดินไหวและการเกิดอัคคีภัย
07/04/2018 คุณแม่สุดาทิพย์ ร่วมบริจาคก่อตั้งมูลนิธิ รพ.จอมทอง
12/01/2018 คลินิกและห้องตรวจที่เปิดให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก ในวัน เวลาราชการ 8.00-16.00 น.
16/06/2017 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค โรงพยาบาลจอมทอง ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก หรือ World Blood Donor Day
09/02/2017 เจ้าหน้าที่เตรียมตัวเข้าร่วมประชุม Work Shop การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของสรพ.
27/01/2017 โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “ความรู้ด้านกฏหมายและวินัยทางจราจร และการรณรงค์ สวมหมวกกันน๊อค”
23/01/2017 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพี่เยี่ยมน้องสัญจร สาขาโรคหลอดเลือดสมอง จ.เชียงใหม่
21/01/2017 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(ครบ100วัน)ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
21/01/2017 ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18/01/2017 คณะแพทย์สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ศึกษาดูงานสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่เขตบริการของโรงพยาบาลจอมทอง
16/01/2017 สรพ. เยี่ยมสำรวจ เพื่อติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจอมทอง
12/01/2017 การประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560
07/01/2017 การลงเยี่ยมสำรวจภายในจากศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลจอมทอง
06/01/2017 ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจอมทองเข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560
03/12/2016 ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15/11/2016 งานประชุมสามัญประจำเดือนเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลจอมทอง
07/11/2016 กิจกรรม 5ส โรงพยาบาลจอมทอง
07/11/2016 งานมหกรรมคุณภาพคู่คุณธรรม
25/10/2016 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
28/09/2016 พิธีเปิดตึกศูนย์จ่ายกลาง
30/04/2016 พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ รพ.จอมทอง
08/06/2015 ซ้อมแผนอัคคีภัยแผ่นดินไหว 58
05/05/2015 พิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ รพ.จอมทอง
18/02/2015 ประชุมสามัญประจำเดือนมีนาคม