สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

12/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ แผ่นเคมี (Indicator) 6 แถว ใช้ทดสอล Bowie dick โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Soft drain flat single 4x10mm 80cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อผ้าปิดจมูก 3 ชั้น แบบคล้องหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ MDT plus 4 cokd sterilant, 5000ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSteam Indicator tape 1/2 ขนาด 12mmx50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อIV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อPose Aid 0.5 Clean Rub.450 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อHem-o-lok ML clips (green) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อReddot monitoring electrode โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อออกซิเจนเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Microrub blue 300 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ 1243A steri gage comply steam integrator 500EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Attest supper rapid5 steam test (ตัวตรวจสอบทางชีวภาพ 1 ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ ตัวทดสอบการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Class 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Formaldehyde control Indicators strips, for used inside each pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อซองซิปสีชาทึบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อแก๊สไนตรัสอ๊อกไซด์ ขนาดบรรจุ 25 กก.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อCross Link Hook with locking barโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง