สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

24/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
24/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ (รุ่น Attune PS Knee) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อ IV set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Face mask 3ply Ear loop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อสารส้มป่น บรรจุ 30กก./ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อO2 Adapter Chemetron Type โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ งานซ่อมเครื่องปั่นเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ งานซ่อมเครื่อง Infusion pump โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อแก๊สไนตรัสอ๊อกไซด์ ขนาดบรรจุ 25 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อFormaldehyde control Indicators strips for used inside each pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อUltrasound EKG Echo Gel 5000ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Still-Luer Bone Rongeur 55cm,str โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ งานซ่อมหลังคาอาคารอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ งานซ่อมเครื่องกวนสารด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ งานซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำตัวที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ งานซ่อมเครื่องอบผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
10/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSuture Nylon 10-0 Au 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSterile gel 5g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อLigasure Maryland Jaw 37cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเซอร์จิเซล ออริจินัล 5×7.5cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/05/2019 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง