สาระสำคัญของข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ววิธีเฉพาะเจาะจง

27/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผฉ-7078 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาติดตั้ง Oxygen outlet ห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมรถตู้ ฮุนได ทะเบียน นง-7884 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมรถปิกอัพสี่ประตู ทะเบียน ขต-4324 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมรถพยาบาล ทะเบียน งบ-491 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมสายสัญญาณ CCTV กล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/05/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมรถพยาบาล ทะเบียน ขฉ-4315 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมหมอนหนุนศีรษะและหมอนข้างคนไข้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2022 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง