Daily Archives: 28/09/2022

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา บจก โฟกัสฯ เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา บจก โฟกัส สัญญาเช่าเครื่อง  scan สัญญาเช่า บจก.โฟกัสไดแอกนอสติคส์

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา PCL สัญญาเช่าเครื่อง PCL scan สัญญาเช่า บจก.พี ซี แอล โฮลดิ้ง

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาตรวจการได้ยิน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาตรวจการได้ยิน ปี 2566

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา บจก เมดวัน สัญญาเช่าเครื่อง บจก เมด-วัน  สัญญาเช่าเครื่อง บจก เมด-วัน

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานเก็บเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาาบาล พนักงานเก็บเอกสาร