เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา บจก โฟกัสฯ เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา บจก โฟกัส
  2. สัญญาเช่าเครื่อง  scan สัญญาเช่า บจก.โฟกัสไดแอกนอสติคส์
Print This Page