ไม่ได้ระบุหมวด

17/05/2024 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/05/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/05/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/05/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
25/04/2024 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/04/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/04/2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19ฯ สำหรับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง
17/04/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2024 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/03/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2024 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 งบดำเนินการ
22/03/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2567
20/03/2024 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/03/2024 ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก นายช่างเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล
18/03/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
08/03/2024 เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขต-4324 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
07/03/2024 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (ซองซิป)
05/03/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
04/03/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ
08/02/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๑๐ รายการ
01/02/2024 โรงพยาบาลจอมทอง ชวนหญิงไทยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจฟรี – ไม่มีค่าใช้จ่าย
31/01/2024 สมัครเข้ารับการประเมินศูนย์เวลเนส (Wellness Center)
23/01/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ งาน ๔ รายการ
22/01/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2024 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2566
22/01/2024 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ
13/01/2024 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567
12/01/2024 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ
27/12/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๖ รายการ
27/12/2023 ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
25/12/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินการไตรมาส 1
18/12/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
15/12/2023 ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
14/12/2023 เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2023 เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2023 ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
29/11/2023 ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
23/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2023 ประกาศ โรงพยาบาลจอมทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานทั่วไป
15/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้องฯ
14/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ งาน ๒รายการ
14/11/2023 เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ
13/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)