Daily Archives: 23/09/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา (MRI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา MRI เผยแพร่สาระสำคัญสัญญา MRI ปี 66 สัญญา สัญญาจ้างเหมา MRI ปี 2566

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ (ยกเว้นชั้น 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดปี 66 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาทำความสะอาดปี 66 สัญญา สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2566  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน 70,000 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน 70,000 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ