Daily Archives: 15/09/2022

ราคากลางจ้างเหมาถ่ายเอกสารและโรเนียวเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ราคากลาง ราคากลางจ้างเเหมาถ่ายเอกสารปี 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ Infusion pump และ Syringe pump ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ ปี 66

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมเครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาซ่อมระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 2 อาคารวชิรธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ประกาศผู้ชนะฯ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ