Daily Archives: 09/09/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓๓ รายการ (วัสดุเย็บแผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓๓ รายการ (วัสดุเย็บแผล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมารื้อถอนขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เต้านมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารื้อถอนขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องเอกซเรย์เต้านมฯ