Daily Archives: 02/06/2022

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ต่ำกว่า10,000) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านฯ (ต่ำกว่า 10,000 จำนวน 1 รายการ