Daily Archives: 18/06/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ

Give blood and make the world a healthier place ให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่

มาร่วมบริจาคโลหิตกับเรานะคะ/ครับ เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตที่มีสุขภาพดี ร่วมส่งต่อโลหิตที่ดี มีคุณภาพปลอดภัยให้กับผู้ป่วย เนื่องจากโลหิตขาดแคลน ในสัปดาห์ ผู้บริจาคโลหิตโลก14-19 มิถุนายน 2563 ณ.งานธนาคารเลือดชั้น 2 ห้องเบอร์ 17 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลจอมทอง พร้อมรับของที่ระลึก เสื้อและกระเป๋าลดโลกร้อนสวยๆ (มีจำนวนจำกัด) ฟิตร่างกายให้พร้อม เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ❌หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ก่อนบริจาคโลหิต อย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะจะทำให้พลาสมาขาวขุ่น ❌ไม่เจ็บป่วย หรืออยู่ในระหว่างรับประทานยารักษาโรค

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab11,850

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงลาดจอดรถจักรยานยนต์ (ลากตากผ้าเก่า) เป็นคลังเก็บพัสดุ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ทันตกรรม9,925

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 32,100 (18 มิบ. 63)