Print This Page

แนะนำติชมการให้บริการ

รายงานการรับเรื่องร้องเรียน

สวัสดีครับสามารถแนะนำติชม การให้บริการผ่านช่องทางนี้ได้เลยครับ

 
 
 
 
 
*รบกวนกรอกข้อมูลผู้ติดต่อตามจริงด้วยครับ*
15 entries.
1 1 wrote on 31/03/2019 at 18:25:
เบอร์ ติดต่อ รพ. ติดต่อไม่ได้ไม่มีใครรับสาย โทรไปหลายรอบมาก ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
ผู้รับบริการ ผู้รับบริการ wrote on 07/11/2018 at 03:29:
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่ ที่จอดรถไม่เป็นระเบียบ
ศุภธิดา หลุยบุณญเป็ง ศุภธิดา หลุยบุณญเป็ง wrote on 31/05/2018 at 14:34:
ควรมีที่อยู่ให้กับญาติผู้ป่วยอยู่มากกว่านี้
ศุภธิดา หลุยบุณญเป็ง ศุภธิดา หลุยบุณญเป็ง wrote on 31/05/2018 at 14:27:
ควรรักษาความสะอาดในห้องน้ำให้มากขึ้น
ศุภธิดา หลุยบุณญเป็ง ศุภธิดา หลุยบุณญเป็ง wrote on 31/05/2018 at 14:13:
ควรให้ศุนย์อาหารรักษาความสะอาด
ศุภธิดา หลุยบุณญเป็ง ศุภธิดา หลุยบุณญเป็ง wrote on 31/05/2018 at 14:09:
ควรให้ความสนใจกับผู้ป่วยให้มากขึ้น
กุลปรียา กันทะทิพย์ กุลปรียา กันทะทิพย์ wrote on 31/05/2018 at 14:03:
ควรติดตั้งพัดลมในแต่ละจุดของตึกที่มีการตวรจสุภาพคนไข้ ในแต่ละแผนก แต่ละชั้นของตึก
กุลปรียา กันทะทิพย์ กุลปรียา กันทะทิพย์ wrote on 31/05/2018 at 13:54:
ควรจัดทำเส้นขาวในแต่ละช่องเพื่อให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดได้อย่างเรียบร้อยและมีระเบียบเพื่อที่จะไม่ได้ขวางทางเข้าออกหรือจอดขวางทางวิ่งรถต่างๆในโรงพยาบาล
กุลปรียา กันทะทิพย์ กุลปรียา กันทะทิพย์ wrote on 31/05/2018 at 13:50:
ควรปรับเสียงประชาสัมพันธ์ให้ดังกว่านี้เวลาประกาศเรียกชื่อคนไข้เพื่อที่จะให้คนไข้ไปได้ทันเวลาตวจหรือรับยาทัน
ศุภธิดา หลุยบุณญเป็ง ศุภธิดา หลุยบุณญเป็ง wrote on 31/05/2018 at 13:43:
ควรมีของเล่นให้เด็กเล็กเล่น
กุลปรียา กันทะทิพย์ กุลปรียา กันทะทิพย์ wrote on 31/05/2018 at 13:37:
ควรมีการจัดโต๊ะม้าหินอ่อนในแต่ละจุดเพื่อให้คนไข้ , ญาติคนไข้ได้นั่งพักกินข้าวเที่ยงหรือนั่งรอตรวจสุขภาพภาคบ่าย
กุลปรียา กันทะทิพย์ กุลปรียา กันทะทิพย์ wrote on 31/05/2018 at 13:31:
ควรมีตู้กดน้ำดื่มกในแต่ละหน้าตึกของโรงพยาบาล เพื่อให้คนไข้ที่เขาเดินไม่ไหวหรือร่างกายไม่แข็งแรงจะได้ไม่ต้องไปเดินหาซื้อกินน้ำไกล
ธีรวัต สุภาวงศ์ ธีรวัต สุภาวงศ์ wrote on 31/05/2018 at 13:26:
เสียงประกาศไม่ค่อยได้ยินเลยครับ เวลาเรียกชื้อคนไข้ บางทีก็ไปรับยาไม่ทัน
ธีรวัต สุภาวงศ์ ธีรวัต สุภาวงศ์ wrote on 31/05/2018 at 13:23:
ตู้น้ำดืมน่าจะมีมากกว่านี้
ธีรวัต สุภาวงศ์ ธีรวัต สุภาวงศ์ wrote on 31/05/2018 at 13:17:
ควรมีห้องน้ำให้บริการทั่วถึงกว่านี้ หาห้องน้ำยากมาก