Daily Archives: 07/01/2022

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 154,000 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 154,000 ลูกบาศก์เมตร ประกาศเผยแพร่ผนจัดซื้อ วัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 154,000 ลูกบาศก์เมตร