Daily Archives: 07/09/2021

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1. ประกาศ  ประกาศฯ ครั้งที่ 2 2.  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 3.  คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะ 4.  ราคากลาง  ราคากลาง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 8,025 (6 กย. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 5,000 (6 กย. 64)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 27,328

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 26,215

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 66,657.50

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 27,820 (6 กย. 64)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องตรวยอวัยวะภายในด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ MRI ปี 65