Daily Archives: 19/01/2021

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างทำแลปทันตกรรมจำนวน 25 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรมจำนวน 25 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทันตกรรม กรดปรับสภาพผิวฟันจำนวน 10 กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรม หัวกรอกากเพชร จำนวน 10 ตัว

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลจอมทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วี อาร์ ซัพพอร์ต 10,300

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เคพีเค เมดิคอล 5,600

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.วี.เอส เอ็นฯ 11,300 (19 มค. 64)