Daily Archives: 23/09/2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 9,900 (23 กย. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.ลานาลิติค 53,000 (24 กย. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ได้ ประจำปีงปม.2564

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ เครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ชนิดเคลื่อนที่ได้ ปี 64