Daily Archives: 09/09/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ คือข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ คือข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 140 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกาศผู้ชนะฯ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไทยก๊อส 19,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 64,260

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอเซีย เมดิคอล 26,400 (9 กย. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ ติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ ห้องรับผู้ป่วยติดเชื้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ขนะ