Daily Archives: 15/05/2020

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม 61,330

ผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 8และ 13 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมอบผ่านสิ่งของที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลจอมทองในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรค COVID-19   ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ เเละจะทำหน้าที่ในการดูเเลรักษาให้ดีที่สุด   โรงพยาบาลจอมทองขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เเละกำลังใจมากมายที่ส่งต่อมา เเละเราสัญญาว่า..   เราจะสู้ไปด้วยกัน   วันที่ 8 และ13 พฤษภาคม 2563