Daily Archives: 23/03/2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอฟ ซี พี 151,900

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 9,000

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 17,670

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 300 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ประกาศฯ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาฯ ราคากลาง ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ lab22,050

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.สามพี เมดิคอล 9,500 (23 มีค. 63)