Daily Archives: 12/03/2020

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ทริมเมอร์ 31,600 (12 มีค. 63)

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพระดับอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 12 มีนาคม 2563 ณห้องประชุมอินทนนท์ โรงพยบาลจอมทอง

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Disposable Electrode Micropore Adult จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วากัส 21,500 (12 มีค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีพีเอส 5,420

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Tergezyme โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 10,000 (12 มีค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 25,150

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Uring Bag 2000 ML เทล่าง Taining โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 21,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 8,200 (12 มีค. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Umonium 38 Sterily 5000cc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.คลีนซายส์ 50,000

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 รายการ