Daily Archives: 11/03/2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม39,399

ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 14,980

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อT-way จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 59,920

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 5,350 (11 มีค. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอฟ ซี พี 53,900 (11 มีค. 63)