Daily Archives: 18/02/2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม29,980

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 16,600 (18 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว Peracatic acid โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 10,000 (18 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ เอนไซน์เมดิค (Aniosyme Synergy 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 32,100 (18 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อMicrorub blue 300ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 12,840 (18 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อClip-on Face Shiele โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 6,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อInnofilm 25x72mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 10,700

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อDisposable Gown(เอี๊ยม) แบบมีแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.แซนด์ อินฟินิตี้ 8,000

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทันตกรรม 39,399