Daily Archives: 11/02/2020

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม6,700

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

Big Cleaning Week

Big Cleaning Week โรงพยาบาลจอมทอง ร่วมรณรงค์ จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L132,787

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L205,180