Monthly Archives: February 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เจอาร์ 11,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Exact Dossector LF2019 Ligasure 21cmx6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 42,800 (28 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Cutting Electrode bipo 24FR 12/30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บีเจเอช 15,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวนน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ยู พี เมดิคอล 36,400

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.อินเตอร์ 22,300

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Jacksone Rees Bag 0.5L. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ยู พี เมดิคอล 12,750

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ LMA Proseal,REU,size 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 25,680

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Steam Indicator Tape 1/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 13,000 (28 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 37,220

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Oxygen Cannula ผู้ใหญ่ KBM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 9,900

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Water Lock 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 12,000

COVID-19

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจอมทอง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ทันตกรรม 96,875

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ลานาลิติค 33,200 (25 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไท้เส 12,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ1243A Steri Gage Comply steam Integrator 500EAโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 37,450 (24 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อClassic III, Stethoscope หูฟังแพทย์สำหรับผู้ใหญ่และเด็กโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 19,260 (24 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 13,428.50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 29,650

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lab112,450

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTerufusion solution set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช 67,624

้เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โพส เฮลท์ แคร์ 17,666.60

้เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Disposable Electrode Micropore Adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วากัส 21,500 (21 กพ. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอฟ ซี พี 35,280

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lab48,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 48,799.70

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแพทย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเครือข่ายสายใต้ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อและเมตาโบลิซึม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.โรงพยาบาลจอมทอง

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Barrierbaby Elecst Filterx25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 12,000 (19 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Injection Plug (แบบแคปซูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีพีเอส 6,380

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Three ways stopcock โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เคพีเค เมดิคอล 19,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ ชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.จอห์นสัน 75,000 (19 กพ. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ บ.พีพีเอส 8,885

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โกร๊ธ 14,732

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPose-Aid 0.5% clean rub. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โพส เฮลท์ แคร์ 12,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไทยก๊อส 31,130

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไท้เส 12,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ทันตกรรม29,980

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 16,600 (18 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว Peracatic acid โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 10,000 (18 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ เอนไซน์เมดิค (Aniosyme Synergy 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 32,100 (18 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อMicrorub blue 300ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 12,840 (18 กพ. 63)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อClip-on Face Shiele โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 6,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อInnofilm 25x72mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 10,700

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อDisposable Gown(เอี๊ยม) แบบมีแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.แซนด์ อินฟินิตี้ 8,000

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทันตกรรม 39,399

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อExact dossector LF2019 Ligasure 21cm*6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสเอช 42,800