Daily Archives: 09/01/2020

อาคารศูนย์ยานยนต์ใหม่ รพ.จอมทอง

วันที่ 9 เดือน มกราคม 2563 โรงพยาบาลจอมทองได้ทำวิธีเปิดอาคารศูนย์ยานยนต์ใหม่. (ใต้ตึกผู้อำนวยการ)

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อสติกเกอร์ตีป้าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสติกเกอร์ตีป้าย จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ