Daily Archives: 06/11/2019

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(โลหะดามกระดูก) จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(โลหะดามกระดูก) จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อผ้าปิดจมูก 3 ชั้น แบบคล้องหู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บางกอกอินเตอร์แลบ 10,290

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ไท้เส 10,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ MDT plus 4 cokd sterilant, 5000ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 6,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อUmomium 38 sterily 5000 cc.น้ำยาล้าง Detergent+intermediate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.คลีนซายส์ 78,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก๊อสพับ 3*4 8ช้้น 10 ชิ้น ปลอดเชื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไทยก๊อส 13,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 9,844

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟสำหรับกล้องส่องตรวจ รุ่น EPK 15000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เมดิทอป 45,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซอร์จิเซล ออริจินัล 57.5cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.จอห์นสัน 12,840 (6 พย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSkin stapler,disposble-35WB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 12,572.50 (6 พย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอ็น ที ที 20,000 (6 พย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ซื้อวัสดุวิทย์ฯ 5,970 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ซื้อวัสดุวิทย์ฯ 37,120 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ซือวัสดุวิทย์ 16,949 บาท

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 20,000 (5 พย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อSteam Indicator tape 1/2 ขนาด 12mmx50m โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิมม์ 13,000 (5 พย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เอ็น ที ที 46,100

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ดีเคเอสเอช 57,031

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 81,420

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 34,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 7,038