Daily Archives: 05/11/2019

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 หมวด

ขอซื้อขอจ้าง-ซื้อ วัสดุบริโภค สหกรณ์ฯ 1 ขอซื้อขอจ้าง-ซื้อ วัสดุบริโภค สหกรณ์ฯ 1

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 6 หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอซื้อขอจ้าง-ซื้อ วัสดุบริโภค เกษตรสุใจ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เอฟ ซี พี 36,440

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPose-Jel (single dose) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โพสเฮลท์แคร์ 8,000

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPose-Dex พร้อม Pose-Deacและ Test strip โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.โพสเฮลท์แคร์ 20,499.90 (5 พย. 62)