Daily Archives: 05/11/2019

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 90 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะฯ

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 หมวด

ขอซื้อขอจ้าง-ซื้อ วัสดุบริโภค สหกรณ์ฯ 1 ขอซื้อขอจ้าง-ซื้อ วัสดุบริโภค สหกรณ์ฯ 1

ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค 6 หมวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอซื้อขอจ้าง-ซื้อ วัสดุบริโภค เกษตรสุใจ 1