Daily Archives: 15/10/2019

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา ราคากลาง/รายละเอียด  ราคากลางและรายละเอียดฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มที่ 1 ก๊อสพับ 3×4 นิ้ว 8 ชั้น 5 ชิ้น (ปลอดเชื้อ)           จำนวน      106,500  ซอง ก๊อสพับ 3×4 นิ้ว 8 ชั้น 10 ชิ้น (ปลอดเชื้อ)           จำนวน        10,000  ซอง ก๊อสพับ 3×4 นิ้ว 8 ชั้น                   

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเย็บแผล 29 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเย็บแผล 29 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ  ประกาศ  เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L65,000

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 25 ชุด แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) ส่วนต้น ชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 20 ชุด แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) ส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 25 ชุด แผ่นโลหะดามกระดูกหักส่วนปลายกระดูกเรเดียสชนิดสามารถปรับมุมสกรูได้ จำนวน 40 ชุด ชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้นรวมสกรู จำนวน

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาล้างเครื่องมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยา Dertergent+Intermediate สำหรับล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน 90 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   ประกาศ  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้                         จำนวน   450  ชุด เลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้           จำนวน   300  ชุด สารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท 2%           

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบใช้สารยึดกระดูก    จำนวน   30 ชุด ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก                                จำนวน 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการจัดซื้อจดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563