Daily Archives: 15/10/2019

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา ราคากลาง/รายละเอียด  ราคากลางและรายละเอียดฯ

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มที่ 1 ก๊อสพับ 3×4 นิ้ว 8 ชั้น 5 ชิ้น (ปลอดเชื้อ)           จำนวน      106,500  ซอง ก๊อสพับ 3×4 นิ้ว 8 ชั้น 10 ชิ้น (ปลอดเชื้อ)           จำนวน        10,000  ซอง ก๊อสพับ 3×4 นิ้ว 8 ชั้น                   

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเย็บแผล 29 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุเย็บแผล 29 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ  ประกาศ  เอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา L65,000

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (โลหะดามกระดูก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 25 ชุด แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) ส่วนต้น ชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 20 ชุด แผ่นโลหะดามกระดูกหน้าแข้ง (Tibia) ส่วนล่าง ชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 25 ชุด แผ่นโลหะดามกระดูกหักส่วนปลายกระดูกเรเดียสชนิดสามารถปรับมุมสกรูได้ จำนวน 40 ชุด ชุดโลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้นรวมสกรู จำนวน

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ  ประกาศ เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา คุณลักษณะ  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาล้างเครื่องมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยา Dertergent+Intermediate สำหรับล้างเครื่องมืออัตโนมัติ จำนวน 90 แกลลอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   ประกาศ  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง  ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (เลนส์แก้วตาเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้                         จำนวน   450  ชุด เลนส์แก้วตาเทียมสีเหลืองชนิดนิ่มพับได้           จำนวน   300  ชุด สารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท 2%           

แผนปฎิบัติการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฎิบัติการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฎิบัติการจัดซื้อยา แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ แผนปฎิบัติการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ -วัสดุชันสูตร แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุทั่วไป

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อสะโพกเทียมไม่มีเบ้า ชนิด 2 ชั้น แบบใช้สารยึดกระดูก    จำนวน   30 ชุด ข้อสะโพกเทียมชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก                                จำนวน 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อAttest supper rapid5 steam test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 32,100 (15 ตค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อFormaldehyde cnotrol indicators strips for used inside each pack โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พีเอ็นเอ็น 5,490

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ1243A steru gage cinokt stean ubtegratir 500EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 37,450 (15 ตค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อMicrorub blue 300ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 12,840

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวทดสอบการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Class 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.พีเอ็นเอ็น 17,548 (15 ตค. 62)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการจัดซื้อจดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563