Daily Archives: 06/09/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 31,779

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ เอนไซน์เมติค Aniosyme Synergy 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 21,400 (6 กย. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.โกร๊ธ ซัพพลาย 11,830

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท62225

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62227

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62233

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62234