Daily Archives: 20/08/2019

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ตัวแทน โรงพยาบาลจอมทอง ได้รับมอบฝาชักโครก จำนวน 10 ชุด

ตัวแทน โรงพยาบาลจอมทอง ได้รับมอบฝาชักโครก จำนวน 10 ชุด จากแอดมิน มะนุดส้วม เชียงใหม่ ทางโรงพยาบาลจอมทองต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sterile gel 5g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ซิลลิค 6,420 (20 สค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.แม่ปิงอ๊อกซิเจน 5,290

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อไม้เท้าอลูมิเนียม ปรับสูง-ต่ำได้ แบบสามขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.วี.เอส เอ็นฯ 11,300 (20 สค. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อ50ml Truth toomy allo glass syringe,metal base with nozzel 5mlฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ตะวันแม็คไวสซ์ 8,800

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้่อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ยู พี เมดิคอล 17,200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 1.8% sodium hyaluronate ing 1.12ml (IAL-F) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ทีอาร์บี 88,275

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อวัสดุงานนบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ