Daily Archives: 09/08/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ลานนาอินดัสเตรียล 14,450 (9 สค. 62)

ประกาศซื้อแปรงสีฟันเด็ก 3-6 ปี จำนวน 2,100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แปรงสีฟันเด็ก 15,750

ประกาศซื้อแปรงสีฟันผู้ใหญ่ จำนวน 1,050 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แปรงสีฟันผู้ใหญ่ 7,875แปรงสีฟันผู้ใหญ่ 7,875

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กค. 62

ประกาศซื้อแปรงสีฟันเด็ก 6-12 ปี จำนวน 1,050 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แปรงสีฟันเด็ก 7,875

ประกาศซื้อแปรงสีฟันเด็ก 6-12 ปี จำนวน 1,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแปรงฟันเด็ก 6-12 ปี 7,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ IV Set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เมดิทอป 7,488

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 67,500

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 71,578

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.อินสทรู 54,540

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Innofilm 25x72mm 100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 5,350 (9 สค. 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เบตเตอร์ 14,177.50