Daily Archives: 02/06/2020

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.แอสราส 11,500

ประกาศแผนจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ปี งปม.2563

ประกาศแผน แผนจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด