Monthly Archives: June 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ขนะ L43,210

โรงพยาบาลจอมทอง ยินดีต้องรับแพทย์ใช้ทุน ปี2562

โรงพยาบาลจอมทอง ยินดีต้องรับแพทย์ใช้ทุน ปี2562  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโลงเย็นเก็บศพ

ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ1623W Special Ported Cath โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 9,844

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อRedon Bottle 400cc.LL adapter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ทริมเมอร์ 6,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62135

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62138

จอมทอง กินเห็ดตายรายที่ 2!! รพ.จอมทอง เชียงใหม่ เตือนระวังกินเห็ดพิษถึงเสียชีวิต

    เช้าวันนี้ (6 มิ.ย.62) นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผอ.โรงพยาบาลจอมทอง ได้รายงานผู้เสียชีวิตเนื่องจากรับประทานเห็ดพิษซึ่งเป็นรายที่ 2 ของโรงพยาบาลจอมทองในปีนี้ โดยผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ด้วยอาการ อาเจียนเป็นน้ำสีเหลือง, ถ่ายเหลว คลื่นไส้,ทานไม่ได้ ตาเหลือง ตัวเหลือง โดยผู้ป่วยรับประทานเห็ด ซึ่งมีลักษณะเป็นสีขาวล้วน (เจ้าหน้าที่ได้นําภาพให้ผู้ป่วยชี้เห็ด-ผู้ป่วยชี้เห็ด ระโงกและเห็ดระงากขาว

เผยแพร่สาระสำคัญ จ้างทำแลปทันตกรรม จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท49,880

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L21,400

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L57,000

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา L27,760

ปฐมนิเทศ แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคน วันที่ 4 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศ แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคน ปี 2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลจอมทอง ยินดีต้อนรับ สมาคมศูนย์จ่ายกลางปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (CSSA) นำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจาดเชื้อ” ดูงาน CSSD โรงพยาบาลจอมทอง 19 มิ.ย. 2562

โรงพยาบาลจอมทอง ยินดีต้อนรับ สมาคมศูนย์จ่ายกลางปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (CSSA) นำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “หลักปฏิบัติในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจาดเชื้อ” ดูงาน CSSD โรงพยาบาลจอมทอง 19 มิ.ย. 2562

มูลนิธินิโรธาราม บริจาครถเข็นจำนวน 20 คัน วันที่ 13 มิถุนายน 2562

มูลนิธินิโรธาราม บริจาครถเข็นจำนวน 20 คัน วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำชนิดชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แนชเชอเริล 13,500

ตัวแทนรพ.จอมทองเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย 2562

ตัวแทนรพ.จอมทองเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ6650 IOBAN EZ 10/Box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ดีเคเอสสเอช 21,571.20

ร่วมโครงการ”จิตอาสา สร้างบ้านให้น้อง” ประธานโครงการ นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

ร่วมโครงการ”จิตอาสา สร้างบ้านให้น้อง” ประธานโครงการ นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง สร้างให้น้องผู้ช่วยเหลือคนไข้ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (ร่วมด้วยจิตอาสา ไม่มีค่าแรง ทำด้วยใจ)

โครงการประชุมวิชาการ Smart health Smart hospital วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

โครงการประชุมวิชาการ Smart health Smart hospital วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.ไทยก๊อส 6,300

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดน สถาบันธัญญารักษ์ ร่วมกับสถานบัน พรพ. วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPE HA Luron F1.8 Viscoelasic (Sodium Hyaluronic 1.8%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.แม็กซิม 60,000

โครงการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โครงการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โครงการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โครงการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑมิใช่ยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 45,990

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเม้นท์ 34,080

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการฟี้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ลำน้ำแม่กลางเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการฟี้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ลำน้ำแม่กลางเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62155

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.บอสตันไซเอนทิฟิค 6,420

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.เคพีเค เมดิคอล 11,200

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62169

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อDefibrillations Electrode skintact Easybeat DF-28N for zoll R series โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เซนต์เมด 9,000

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท62169

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อ Doctor order จำนวน 3 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Doctor order จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 3 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 7,200

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ T-way โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.ซิลลิค 22,470 (21 มิย. 62)

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Extension Tube size 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บ.พีพีเอส 6,940

เผยแพร่สาระสำคัญ ซื้อ Disposable Electrode Micropore Adult โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา หจก.วากัส 21,500 (21 มิย. 62)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62174

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ-ท-62175

เผยแพร่สาระสำคัญซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ท 62175