วันที่ 19 ตุลาคม 2563 วันล้างมือโลก

โรงพยาบาลจอมทอง นำทีมโดยกลุ่งงาน การพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
ลงพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนเน้นความสำคัญในการล้างมือ ให้โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์

เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2563 สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน Hand Hygiene for all

ณ โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

 

Print This Page