ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2563 ถึง 21 มกราคม 2563

  1.  ประกาศประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาฯ
  2.  เอกสารประกวดราคา  เอกสารประกวดราคาฯ
  3.  คุณลักษณะเฉพาะ  คุณลักษณะเฉพาะ
  4.  ราคากลาง  ราคากลาง
Print This Page